Projecte Ciutat Justa

Ens preocupen les desigualtats que hi ha a Castelldefels i per això hem treballat de valent per reduir-les.

El nostre objectiu: que cap família abandoni la nostra ciutat pel cost de l’habitatge, ampliar i dignificar l’atenció social a les persones més vulnerables i treballar perquè no hi hagi una ciutat a dues velocitats, sinó un Castelldefels per a tothom.

  • Més inversió social
  • Construïm més habitatge social
  • La salut, una prioritat
  • Ciutat educadora
  • Transformem Vista Alegre
  • Recuperem la inversió en cooperació
  • Fomentem l’esport per a tothom

Més inversió social

Hem incrementat un 30% el pressupost en ajuts socials i un 10% en atenció domiciliària. Hem potenciat els Serveis Socials, traslladant-los al local del carrer Tomas Edison per millorar la qualitat del servei. Hem contractat més de 500 persones a través de plans d’ocupació, moltes d’elles joves que necessitaven una primera empenta o persones de més de 45 anys o en atur de llarga durada. Hem dignificat l’entrega d’aliments amb un nou supermercat social i hem acompanyat el projecte Imperfect, un restaurant que dona oportunitats laborals a qui més ho necessita.

Construïm més habitatge social

Hem posat els fonaments per construir 70 pisos de lloguer assequible al carrer Pietat, 8 pisos dotacionals per a gent gran a Vista Alegre i hem utilitzat el dret a tempteig per comprar 7 habitatges més que dedicarem a lloguer social. Hem signat un conveni amb Hàbitat3 per reformar pisos en mal estat i hem destinat 200.000€ més per rehabilitar llars a Vista Alegre. Hem incrementat els ajuts al lloguer i hem subvencionat l’IBI a famílies vulnerables.

La salut, una prioritat

Hem desencallat el projecte del tercer centre de salut que Castelldefels necessita. Hem cedit un terreny perquè es construeixi prop del parc de la Muntanyeta, hem aconseguit que la Generalitat pressuposti 5,5 milions per construir-lo i hem definit els serveis que ha d’acollir. A més, hem treballat perquè Castelldefels tingui un nou centre per tractar les addiccions perquè creiem que és important trencar el tabú i tractar totes les malalties.

Ciutat educadora

Hem ampliat l’Escola de Persones Adultes i hem incrementat en 25 places l’escola de formació d’informàtica vinculada a la UPC per a adolescents sense escolaritzar. Hem construït el 4t institut Valèria Haliné, hem creat el nou programa Èxit a l’Estudi i hem augmentat el pressupost en extraescolars i formació perquè cap infant es quedi enrere. També hem augmentat el pressupost en millores a les nostres escoles i instituts i hem repensat els menús de les escoles bressol perquè incloguin productes ecològics i de Km0.

Transformem Vista Alegre

Hem reconvertit l’antic col·legi de Vista Alegre en un gran equipament per al barri, amb noves pistes poliesportives i una sala per a activitats lúdiques i teatre. Hem peatonalitzat carrers com García Lorca i Pep Ventura i hem reformat el carrer Cervantes i Andalucía. Hem instal·lat un ascensor al barri i aprovat ajudes per a la rehabilitació d’edificis.

Recuperem la inversió en cooperació

Després que el PP reduís la regidoria de Pau i Solidaritat a la mínima expressió, vam recuperar el finançament per als projectes de cooperació internacional i educació per a la pau. Tal com recomana l’ONU, hem invertit el 0,7% del pressupost en cooperació, perquè la solidaritat és la tendresa dels pobles.

Fomentem l’esport per a tothom

Hem reformat de dalt a baix el Poliesportiu de Can Roca, hem construït l’estadi Pitort i hem creat el consell de l’esport perquè les entitats tinguin un espai on dir la seva. Creiem que una situació econòmica adversa no pot ser el motiu pel qual un infant deixi l’esport, per això hem incrementat els ajuts perquè les famílies que ho necessitin puguin pagar les quotes als clubs dels seus fills i filles.