Skip to main content
Opinió

El teixit associatiu, un valor a l’alça a Castelldefels

By 27 abril 2016No Comments

logo-upnew_2500

Els qui vam néixer com a mínim a la década dels seixanta, recordem l’any 1978, en què arriba la democràcia a l’Estat Espanyol, com l’inici d‘una sèrie de canvis fonamentats en una tot just estrenada llibertat d‘expressió en l’àmbit polític, social i cultural. Canvis que associem a grans esdeveniments a nivell estatal (com ara la celebració de les primeres eleccions democràtiques), però que van afectar també moltíssim el nostre dia a dia en l’entorn més proper: el nostre municipi, la nostra localitat. El 1979 es celebren les primeres eleccions municipals de la Democràcia, la qual cosa marca una fita en l’augment de la participació ciutadana. Sens dubte, un indicador d’aquest increment de la participació de les veïnes i els veïns de cada ciutat en la vida social i cultural del seu entorn més immediat el constitueix l’augment del teixit associatiu.

Castelldefels, tot i ser -com és lògic- una població amb un nombre d‘habitants molt inferior a l’actual i tenir una certa condició de ciutat-dormitori, no en va ser una excepció. Per diversos motius, la dificultat d’establir un cens de les associacions registrades a l’ajuntament de Castelldefels des del 1989 (any en què es va iniciar l’esmentat registre), no permet oferir una xifra exacta, però sabem que n’eren aproximadament quaranta. De les quals, catorze de caire cultural (potser les més antigues les de caramelles i sardanes); nou associacions de veïns i vuit AMPA’s. Doncs bé, actualment, tot i que amb la mateixa precaució (cal tenir en compte que algunes no estan operatives malgrat no haver-se donat de baixa), veiem augmentada la xifra a quatre-centes tretze. De les quals, cent trenta-sis culturals, vuitanta-nou esportives i cinquanta-cinc solidàries o de recolzament social.

Durant tots aquests anys, l’increment exponencial del teixit associatiu a la nostra ciutat ha constituït tot un valor humà que li ha donat vida i que fins i tot ha complementat la tasca dels diversos governs municipals. Cal recordar que en un principi foren les associacions de veïns les que, des d’un lògic posicionament reivindicatiu, van contribuir a la millora d’infrastructures (com ara la construcció dels dos primers instituts). També cal destacar el paper que les dones van desenvolupar en aquelles primeres associacions (el seu poc protagonisme en el món laboral els permetia gaudir de més temps) i que han continuat desenvolupant fins ara.

Val a dir que al rol de complement de les institucions en la construcció d’una societat millor cal afegir també el paper de l’associacionisme com a cohesionador dels diversos col.lectius humans que formen l’entramat social. Castelldefels, com tot Catalunya, és terra de benvinguda a persones procedents de molts països i cultures. Aquest mestissatge enriquidor sempre s’ha fomentat des de les associacions de la nostra ciutat, en un missatge de tol.lerància i convivencia que dignifica i impulsa cadascuna de les diverses manifestacions culturals que formen el valuós mosaic del que gaudim en el nostre municipi. El teixit associatiu ha possibilitat, en definitiva, que la nostra sigui una ciutat molt viva, participativa i solidària.

Aquesta positiva simbiosi entre ajuntament i associacions (que es demostra, entre altres coses, perquè és el consistori qui cedeix gran part dels espais que fan servir com a seus) sempre ha estat fomentada pels governs municipals de caire progressista. També des de MOVEM CASTELLDEFELS, com no podria ser d’altra manera, s’està procurant incentivar la tasca desinteressada de molts veïns i veïnes que fan possible que el moviment associatiu sigui més important del que ja ho és a la nostra ciutat. Totes i tots estem en el bon camí.

Pere Ramón Aguiló i Ramona Riera Guitian