https://www.youtube.com/watch?v=SA8UAOcaUKY
Programa Electoral 2015

La ciutat que volem es pot concretar en uns paradigmes que desenvolupem en el nostre programa electoral i que són el resum de la nostra proposta política i del model de ciutat a què aspirem:

  • Ciutat cohesionada / Ciutat igualitària
  • Ciutat educadora / Ciutat amb valors
  • Ciutat per treballar / Ciutat treballadora
  • Ciutat per viure / Ciutat sostenible
  • Ciutat per conviure / Ciutat per a tothom

Volem que Castelldefels sigui una ciutat moderna, dinàmica, connectada amb el seu entorn metropolità, però també una ciutat on puguem passejar i relacionar-nos-hi. On els joves tinguin oportunitats d’ocupació i habitatge, una ciutat que millori pensant en les persones, sense discriminacions, on tothom tingui els mateixos drets i els mateixos deures.

Els valors de progrés que defensem són la igualtat, l’educació, la salut, la cultura, l’ocupació, la protecció del medi ambient, la justícia social, la solidaritat amb els més vulnerables, l’atenció a la gent gran, el civisme, la convivència i, sempre, el diàleg com a forma d’entesa entre les persones.

L’any 2008 s’inicià una crisi econòmica que, per la seva duresa, ja és coneguda com la «gran recessió». Aquesta crisi econòmica és la crisi del capitalisme desregulat, d’aquest capitalisme que la dreta europea defensa com a model a seguir.

D’aquesta crisi en surt una societat més desigual, més empobrida, que veu reduït l’estat del benestar social, un benestar que el PP posa permanentment en perill, fent dels pobres més pobres i els rics més rics.

Castelldefels no és aliena a aquesta difícil situació. Al contrari: hem patit directament les polítiques d’austeritat del PP, que no ha mogut les xifres de l’atur i que no ha invertit en serveis públics de qualitat.

Això ha provocat que les preocupacions majoritàries de la ciutadania es centrin en la crisi econòmica i l’atur.

Els ajuntaments i el conjunt de les administracions públiques han de destinar recursos per afrontar els problemes socials derivats de la crisi econòmica i també han de procurar incrementar les oportunitats d’ocupació.

Malgrat la persistència de la crisi o per les conseqüències que comporta, la societat canvia i evoluciona, es generen noves necessitats socials a les quals l’administració també ha de donar resposta. I amb aquesta finalitat, es van arreplegar forces ja existents amb altres de noves que representen nous aires i una altra manera d’entendre la política.

Aquesta forma diferent de fer les coses és també la que hem estat defensant en diferents àmbits tots els que ens hem arreplegat a MOVEM CASTELLDEFELS.

MOVEM CASTELLDEFELS és la confluència de diverses forces polítiques (ICV-EUiA-MES-ENTESA) i activistes socials, que s’han unit per evitar la dispersió del vot del procés i poder construir un govern municipal fort i estable, per implantar un programa d’acció de govern que lluiti contra l’exclusió social, que defensi la igualtat d’oportunitats, que incrementi les oportunitats d’ocupació i que preservi el medi ambient. Volem una ciutat més habitable, amb entorns sostenibles i barris amb convivència en la diversitat.

En formem part persones compromeses amb la vida quotidiana de Castelldefels. Entenem la ciutat com un espai de transformació social i les polítiques de proximitat com a eines de construcció i defensa de la dignitat, els drets i la democràcia. Des de l’Ajuntament i des dels barris i entitats podem fer una aportació molt important al procés de millora de les condicions de vida de les persones, del conjunt de la ciutadania.

De les dificultats hem d’extraure les oportunitats. Treballarem perquè CASTELLDEFELS sigui un referent tant al carrer, com a la institució.
Ens MOVEM per CASTELLDEFELS! T’HI SUMES?

Venim de lluny i volem anar encara més lluny!

Volem sumar i imaginem el futur com una època esperançadora i de canvi

Volem TRANSPARÈNCIA, ÈTICA, PARTICIPACIÓ, INVERSIÓ SOCIAL, CULTURAL I MEDIAMBIENTAL!

Volem TRANSPARÈNCIA, ÈTICA, PARTICIPACIÓ, INVERSIÓ SOCIAL, CULTURAL I MEDIAMBIENTAL!