https://www.youtube.com/watch?v=cMFaNYCyf_8
Programa Electoral 2019

Treballarem per una ciutat...

D’on ningú hagi de marxar perquè no pot pagar el lloguer

 • Proposem la construcció de 200 habitatges per a lloguer assequible i l’increment dels habitatges d’emergència habitacional
 • Impulsarem programes d’ajut econòmic per a la rehabilitació d’edificis
 • Buscarem i aplicarem tots els mecanismes existents per mobilitzar habitatges desocupats en mans dels grans tenidors

Que pensi en el futur i que lluiti contra el canvi climàtic.

 • Ampliarem el patrimoni verd de la ciutat amb la planificació de zones verdes de qualitat a tots els barris i increment de l’arbrat.
 • Preservarem i donarem a conèixer l’Olla del rei com un actiu de gran valor ambiental.
 • Convertirem la zona de Ca n’Aimeric en espai de gaudi del medi ambient. També d’oci amb un gran parc infantil.
 • Fomentarem la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.
 • Urbanitzarem la xarxa de clavegueram del barri de Bellamar.

Millor mobilitat

 • Farem un pla d’aparcaments de tota la ciutat. I un NOU aparcament soterrat  de 540 places al centre.
 • Millorarem la xarxa d’autobús per connectar millor la ciutat.
 • Reclamarem la pacificació i transformació en via urbana de la C-31, l’autovia, en tot el terme municipal de Castelldefels.
 • Remodelarem l’Avda. Constitució (Carretera C-245) potenciant la mobilitat sostenible amb autobús exprés i un carril bici fins a Cornellà.
 • Impulsarem la transformació del baixador en estació de tren per tal que tingui la mateixa freqüència de pas de trens que l’estació de Castelldefels.

On tothom hi estigui implicat per fer avançar Castelldefels

 • Promourem la participació ciutadana amb entitats, associacions, escoles i instituts, per mitjà dels canals de participació adients: consells, reunions, audiències, etc. sobre els temes que afecten el futur de la ciutat.
 • Establirem a Can Baixeres un centre de divulgació científica amb un clar vessant educatiu.

Amb la cultura i l’esport com a eix vertebrador

 • Recuperarem la tradició del teatre i la dansa a l’aire lliure al Castell.
 • A la masia de Can Roca de Baix, farem un ateneu cultural i espai d’entitats.
 • Reclamarem el Canal Olímpic com a espai obert per a la ciutadania, tot creant una zona d’esbarjo integral des de la UPC fins a l’Esplai.

Que no deixi ningú enrere, que garanteixi la igualtat d’oportunitats

 • Crearem un nou programa de suport a les persones majors de 80 anys dependents o en soledat. Crearem un Centre de dia i habitatges dotacionals per a la gent gran.
 • Incrementarem un 30% la partida de despeses del servei d’atenció domiciliària.
 • Dedicarem part de l’edifici de la República a crear un Centre per a la gent gran i un nou Centre cívic a Vista Alegre.

Feminista, diversa, tolerant, que tingui cura i respecti tothom

 • Nou equipament sanitari a la ciutat ubicat a la Muntanyeta, amb serveis de salut mental, rehabilitació i centre de salut. També crearem un Projecte Comunitari amb tot el agents de salut de la ciutat per fomentar els hàbits saludables amb tots els agents de salut de la ciutat.
 • Crearem una línia de beques per a joves que estiguin duent a terme estudis superiors, per tal que ningú hagi de deixar d’estudiar per motius econòmics.
 • Reforçarem l’atenció a dones adolescents i joves en situacions de violència masclista. Desplegarem el suport integral a les víctimes.

Per viure

 • Remodelarem l’avinguda dels Banys com element emblemàtic de la platja i d’activació econòmica de la zona.
 • Posarem en valor el centre de la ciutat amb la consolidació de l’eix històric. Posarem en marxa el Museu de la pirateria al Castell també com a motor de promoció del teixit econòmic i turístic de la ciutat.

Per conviure

 • Incrementarem la seguretat municipal amb nous agents, exigint també a la Generalitat el desplegament dels Mossos d’Esquadra que corresponen a la nostra ciutat.
 • Destinarem al gossos una zona protegida de la platja.
 • Potenciarem la mediació i incrementarem el nombre d’agents cívics per fomentar el civisme en l’oci i en la neteja de la ciutat.