CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

La informació rebuda per MOVEM CASTELLDEFELS a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat. Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, MOVEM CASTELLDEFELS informa a l’usuari de que les dades personals que es puguin facilitar a través de qualsevol dels formularis Web són incorporades en el fitxer titularitat de la pròpia entitat amb la finalitat d’atendre adequadament les inscripcions i/o sol·licituds dels usuaris. MOVEM CASTELLDEFELS podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per mantenir-los informats sobre les activitats de MOVEM CASTELLDEFELS que puguin resultar del seu interès.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei l’usuari pot dirigir-se per escrit a MOVEM CASTELLDEFELS, indicant Ref. Protecció de dades o bé, per correu electrònic a movem@movemcastelldefels.cat, acreditant sempre degudament la seva identitat.

Seguretat en el tractament, procediment informàtic i custodia de dades

MOVEM CASTELLDEFELS declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i robo de les dades facilitades pels usuaris, sens perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.